Malý sprievodca v hľadaní komponentov

Malý sprievodca v poznávaní a hľadaní komponentov na žalúzii ovládanej retiazkou:

  • Krytka žalúzie - typ ISOLINE, ISOTRA, BASIC (K SYSTEM) zakrýva montážne skrutky, ktorými je žalúzia prichytená na okennom krídle
  • Fixačný kolíček ukotvuje silón v zasklievacej lište okna

  •  Rebríček drži jednotlivé lamely žalúzie, záreveň ich preklápa. Celotieniace prevedenie používa rebríček so vzdialenosťou 18 mm medzi jednotlivými priečkami. Štandardné prevedenie používa rebríček so vzdialenosťou 22 mm medzi jednotlivými priečkami.

  • Textilná páska vyťahuje aj spúšťa žalúziu, šírka je 5 mm. Pri jej poškodení môže ísť žalúzia šikmo alebo sa nedá vôbec dvíhať.

  •  Aretácia textilnej pásky  nachádza sa na dolnom nosníku žalúzie a drží nastavenie pásky a jej dĺžky. Nesprávne nastavenie spôsobuje šikmý chod žalúzie.